Categorieën
Nieuws

Kennisuitwisseling over versterken LOB op ISK

Afgelopen dinsdag waren onze peer coaches Maryam, Melina en Surya onderdeel van het panel tijdens de Kenniskring ISK en LOB. Onze New Rootz peer coaches gingen in gesprek met andere professionals over het versterken van Loopbaan Oriëntatie (LOB) op de ISK. New Rootz gaf een presentatie over MDT Diversity Skills en hoe dit kan bijdragen aan LOB. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Expertisepunt LOB en LOWAN.

New Rootz Janneke van Lier, peer coaches en professionals wisselden kennis uit over versterken LOB op ISK

Cultuursensitief werken binnen LOB

Hoe kun je cultuursensitief werken binnen LOB? Deze vraag stond centraal in de lezing van Kaveh Bouteh Pharos (trainer op het gebied van communicatie en diversiteit). Loopbaanbegeleiders en docenten komen in hun begeleiding veel in contact met leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Kaveh vertelde ons over hoe je de communicatie met zowel leerlingen als ouders kan verbeteren en motivatie bij leerlingen kan vergroten.

De peer coaches van New Rootz namen deel aan een verdiepend panelgesprek met onderwijsprofessionals die werkzaam zijn op de ISK. De peer coaches en vertelden over hun ervaringen met loopbaanorientatie, wat ze in het verleden gemist hebben in de begeleiding en gaven tips voor een toekomstige aanpak. Sarusan Duke, peer coach bij New Rootz: ‘Het was lastig voor ons omdat je eerst iets moest iets kiezen wat ik helemaal niet wilde. Ik wilde ICT studeren, maar kon daar niet starten omdat ik eerst niveau 1 of 2 op het ROC moest doen. Er is mij verder niet uitgelegd wat de verdere mogelijkheden waren na niveau 1 of 2. Uiteindelijk heb ik ICT gestudeerd en nu ben ik ook klaar met manager retail. Mijn tip voor begeleiders: ‘laat de jongere eerst praten, luister goed naar ze en kijk dan samen met de jongere wat daarvoor de juiste route is.’ Directeur Janneke van Lier, gaf na het panelgesprek een presentatie over het project MDT Diversity Skills en hoe dit ook ingezet kan worden voor loopbaanorientatie op de ISK. MDT Diversity Skills richt zich op het ontdekken en in kaart brengen van de sterktes, talenten en toekomstwensen van leerlingen, ze doen nieuwe ervaringen op in de praktijk bij bedrijven of maatschappelijke organisaties en gaan nieuwe ontmoetingen aan. Begeleid door een jongerencoach versterkt New Rootz vaardigheden, talenten en vergroot het perspectief op leven, leren en werken van jongeren die studeren aan een ROC of ISK. Kijk op onze webpagina voor meer informatie!

LOB ervaringen uit de praktijk

Veel tips en advies kregen we mee over wat werkt en niet werkt. Eén van de adviezen die wer; ‘Doen wat werkt! Sluit daarbij zoveel mogelijk bij de jongere zelf. Biedt hen meer maatwerk met ruimte voor ervaringen en wensen. Durf jongeren te laten dromen en van daaruit te kijken wat haalbaar is.’ Janneke van Lier: ‘Het is belangrijk dat jongeren toekomstdromen mogen hebben. Probeer altijd naast de persoon te gaan staan, werk samen, luister goed en help de jongere om zijn of haar sterktes en talenten in kaart te brengen. Loopbaanorientatie betekent niet alleen een mens in een systeem plakken. Probeer vooral hun perspectief te verbreden. Stippel samen met ze meerdere routes uit en laat ze opleidingen en werksituaties ervaren in de praktijk zodat ze eigenaar worden van hun eigen keuzes.’

Na de lezing en panelgesprek werd er in werksessies nagedacht over een systematische aanpak van LOB in de verschillende leerjaren en uitstroomprofielen. In een andere werksessie gingen we aan de slag met praktische LOB opdrachten binnen NT2 lessen. Ter afsluiting gaf Annet Hermans (expertisepunt LOB) een toelichting op het onderzoek naar effectieve LOB op het vmbo en de ISK. We kijken terug op een zeer geslaagde en nuttige uitwisseling.