PRIVACYVERKLARING

Hoe gaat New Rootz om met uw persoonsgegevens?

New Rootz gebruikt uw e-mailadres alleen voor het beantwoorden van uw vraag. We krijgen dit soort gegevens bijvoorbeeld als u een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. 

Bewaren persoonsgegevens

New Rootz bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het beantwoorden van uw vraag. 

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens

Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij dat noodzakelijk of wettelijk verplicht is. Als het nodig is om u te helpen, vragen we toestemming om gegevens te delen.

Jouw vraag wordt door onze medewerkers beantwoord. Wij delen uw gegevens niet met derden. 

Beveiligen Persoonsgegevens

New Rootz voldoet technisch en functioneel aan de eisen die gesteld worden aan het beveiligen van jouw gegevens. Ook de vraagafhandeling is zo ingericht dat alleen de noodzakelijke medewerkers toegang hebben tot de gegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook uw rechten beschreven met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Jouw rechten

Het verwerken van jouw persoonsgegevens stopt nadat wij jouw vraag beantwoord hebben. 

Meer uitleg over deze rechten staat op op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Tenslotte heb je ook het recht om een melding te doen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.