Categorieën
Nieuws

The Power of Together

De peer coaches van New Rootz zetten zich graag in voor de gemeenschap binnen Nederland, Europa en daarbuiten. Om een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving hebben ze een specifiek plan bedacht. Dit plan omvat een bepaalde aanpak voor jongeren die ondersteuning nodig hebben bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan. Niet alleen Nederlandse jongeren maar ook jongeren die nieuw in Nederland zijn. De peer coaches hebben verschillende activiteiten bedacht om de vestiging in een nieuw land en het vergroten van een zelfstandig bestaan soepeler te laten verlopen. Kortom een programma dat zorgt voor een zachtere landing in onze samenleving.

Doelstellingen

Onze peer coaches weten allen uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om je te kunnen richten op een doel en steun van anderen te krijgen. Vandaar dat de belangrijkste doelstellingen zich richten op het leren van de taal, talentontwikkeling (ontdekken en ontwikkelen) en iets terugdoen voor een ander. Naast de taalontwikkeling gaat het enerzijds ook over het leggen van nieuwe contacten (netwerk opbouwen) en anderszijds ook over het leren van praktische vaardigheden. Al met al vaardigheden die in het dagelijks leven goed van pas komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan activiteiten die gericht zijn op educatie, sociale zelfredzaamheid en loopbaanoriëntie.

De peer coaches zorgen ervoor dat docenten en andere betrokkenen deze speciale behoeften van jongeren gaan begrijpen. Een ondersteunende omgeving en het gevoel ergens bij te horen geven ten slotte een stabielere basis om je leven verder duurzaam op te bouwen. De activiteiten die uitgevoerd worden door de jongeren leveren uiteindelijk ook weer een positieve bijdrage aan de omgeving.

Solidariteit

Om die reden en om dit plan te realiseren doen de peer coaches dan ook het komende jaar mee aan de subsidieaanvraag voor een Solidariteitsproject bij het European Solidarity Corps (ESC). Met deze financiering en steun kan er deelgenomen worden aan projecten die ten goede komen aan gemeenschappen in je eigen land of in het buitenland. Met deze projecten doe je inspirerende en een emanciperende ervaring op. Dit met het doel veranderingen teweeg te brengen en tegelijkertijd vaardigheden en competenties te ontwikkelen. 

Solidariteit is vrijwillig iets doen voor een ander. Door jouw inzet wordt de mate waarin mensen zich met elkaar verbonden in de omgeving vergroot. Dat noemen we ‘sociale cohesie’, wat het tegenovergestelde is van ‘ieder voor zich’. Je laat hiermee zien dat jij je medeverantwoordelijk voelt voor je omgeving en de maatschappij en hieraan je steentje bijdraagt. Daarom staat actief burgerschap dan ook hoog op de agenda in het plan dat de peer coaches willen indienen. Nieuwsgierig naar de vervolgacties? We zullen na de zomer uiteraard regelmatig over onze peer coaches berichten. Blijf hen volgen via onze website.

European Solidarity Corps

Het Europees Solidariteitskorps wordt beheerd door de Europese Commissie, European Solidarity Projects Jongeren. Hoe mooi zou het zijn dat onze peer coaches hun plan kunnen realiseren. En dit niet alleen in Nederland maar ook binnen Europa of zelfs daar buiten. Voordat het zo ver is wordt er hard gewerkt aan het plan. Zodra de toekenning plaatsvindt zullen we hierover danook zeker schrijven! Wil je ondertussen meer weten over welke mogelijkheden het ESC biedt kijk dan even hier:

Het ESC wordt gerund door verschillende instanties:

#NewRootz #peercoaches #jongeren #bijdrage #samenleving #EuropeesSolidariteitskorps #solidariteitsproject #betrokkenheid #verbondenheid #Inspraak #jongeren #Europa #maatschappij #socialecohesie #Europesecommissie #actiefburgerschap